Приемни изпити за новата учебна година 2011/2012
Написано от двери.бг   
Понеделник, 06 Юни 2011 08:10

Предстоят сега и приемните изпити в богословските факултети и специалности в университетите на София, Велико Търново, Шумен и Пловдив. Най-старият и най-екипираният с преподаватели, библиотеки и разни технически средства е Богословският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. При това в него има и академичен параклис, посветен на покровителя на университета и на висшето образование у нас – св. Климент Охридски. В този параклис, където всяка сутрин и вечер има богослужба, се провежда практическото обучение на студентите по богослужение, църковно пеене и четене, православна проповед. Не е тайна, че младите мъже и жени, които искат да учат богословие, предпочитат тъкмо софийския факултет, а които са вече студенти в другите университети, опитват да се прехвърлят в София.

 


Ето и обявата за прием на студенти в БФ на СУ:

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ОКС БАКАЛАВЪР” 2011/2012

ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ТЕОЛОГИЯ – УСТЕН ИЗПИТ

1. Сътворението
2. Моисей и Синайското законодателство
3. Благовещение Богородично
4. Рождество Христово
5. Кръстната смърт, възкресението и възнесението на Иисус Христос
6. Християнската любов
7. Православният храм
8. Молитвата
9. Християнски празници
10. Български светци (св. св. Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Йоан Рилски, св. Патриарх Евтимий)
Молитвата: "Отче наш" (на български език)

Литература:
1. Библия, Синодално издание
2. Христоматия с изворови текстове за писмен кандидатстудентски изпит по Теология. С., 2006.
3. Пътят на човека към Бога. С., 2005.
4. Епископ Николай и архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 1968-1991.
5.
Жития на българските светци, Славянобългарски манастир "Св. Вмчк Георги Зограф", Света гора, Атон, 2002.

Устният кандидат-студентски изпит по Теология ще се проведе на 04 юли 2011 г. – понеделник от 09.00 ч. в Богословски факултет. Подаването на документи става в Информационно-Рекламния център Ректората до 30.05.2011 г. Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, лична карта и платена такса в размер на 30 лв. за един изпит; Таксата се заплаща в паричен салон на Ректората или по банков път във всяка търговска банка(без БНБ) на сметка на СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ (трите имена)

Класиране и записване на кандидатите:
От 27 юни 2011 г. до 08 юли 2011 г. в сградата на Ректората успешно издържалите конкурсния изпит задължително подават документи за участие в класирането, както следва: оригинал и ксерокопие от дипломата си за средно образование и комплект документи за кандидат-студенти(по образец);

I класиране:    29.07.2011 г.
3аписване:      01.08.2011 г. - 04.08.2011 г. вкл.
II класиране:   09.08.2011 г.
Записване:      10.08.2011 г. – 12.08.2011 г. вкл.
III класиране:  16.08.2011 г.
Записване:      17.08.2011 г. - 19.08.2011 г. вкл.

Записването става при инспекторите по факултети. При записването си новоприетите представят дипломата си за средно образование, лична карта, три снимки – паспортен формат, комплект документи за новоприети студенти и квитанция за платена такса на обучение.

Телефон за връзка с Богословски факултет на СУ: 02/9890115.

Последно променен на Понеделник, 06 Юни 2011 08:13