Семинар за църковно-социалното служение и пастирските грижи за подрастващите
Написано от Костадин Нушев   
Вторник, 13 Декември 2011 22:50

Семинар за църковно-социалното служение и пастирските грижи за подрастващите

 

Преподаватели и докторанти от Богословския факултет, които работят в областта на Практическото и Нравственото богословие, организират на 14 декемри 2011 година семинар на тема: „Църковносоциални и пастирски грижи за подрастващите – традиции, проблеми, перспективи.” Темата на научната дискусия е свързана с необходимостта от преоткриване и актуализиране на християнските духовни традиции на Църквата в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за децата-сираци и за различните категории подрастващи, които имат нужда от духовна и социална подкрепа.

Целта на този семинар, и въобще на подобна академична дискусия, е да се постави акцент върху християнските традиции за църковно служение и духовно-пастирски грижи за децата и младите хора, чието възраждане и осъвременяване в днешно време е необходимо както за самата Църква в нейната спасителна и духовна мисия, така и за обществото като цяло. Грижата и социалната подкрепа за най-малките Христови братя – изоставените, лишените от родителска грижа или отритнати от обществото деца и младежи, е един от показателите за хуманност и солидарност във всяко общество.

Макар през последните години от страна на духовници и вярващи християни да се полагат много усилия в тази насока, а някои от тези типични за Църквата форми на християнско милосърдно служение да се възраждат осезаемо в нашето общество, все още в областта на организираните и институционализирани грижи за изоставените деца и младежите в риск, има сериозни и тежки проблеми, което предполага активизиране на пастирската и социалната работа с различните групи и категории подрастващи.

Какво прави Църквата, и какво са длъжни да правят вярващите християни и духовните пастири, в изпълнение на своя евангелски дълг за подкрепа на нуждаещите се ближни, на изоставените, отритнатите или изолирани от обществото деца и младежи?

Как може Църквата да изпълява по-добре своето служение и да намери път към сърцата и умовете на децата и младите хора в днешно време, за да ги просвещава духовно с Евангелските истини на вярата и да ги приобщава към пълнотата на благодатния живот за спасение на техните души?

Основен предмет, и специален акцент на различните доклади в рамките на предложената програма, е църковно-социалната и пастирска грижа за деца-сираци, работата с деца и млади хора в риск, пастирското служение сред наркозависими младежи и други категории подрастващи, които са лишени от родителска грижа, попаднали са в различни социални институции или поправителни домове или имат нужда от съответната духовна, пастирска, психологическа и социална подкрепа.

В програмата на организирания семинар са включени теми за духовно-мисионерската и пастирска работа на Църквата с младите хора в съвременния европейски контекст, за инициативите, които се предприемат в днешно време сред православната диаспора и в рамките на различни поместни православни църкви, а така също и за положителния опит на енорийски свещеници и духовници от Българската православна църква, които работят с младите хора, организират доброволчески инициативи за работа с деца-сираци или осъществяват пастирска грижа за младежи с противообществени прояви.

Инициативата за този семинар е част от научно-изследователски проект към Катедра „Практическо богословие”, който си поставя за цел да обобщи по-важните данни от съществуващите църковни социални дейности и пастирски практики и да актуализира изследователските усилия по посока на съществуващите проблеми и новите предизвикателства пред Църквата.

Темата и изследователските цели на проекта са свързани също така и с необходимостта от по-задълбочено проучване, систематизиране и актуализиране на научното съдържание и академичните стандарти в областта на работата с подрастващите, която е предмет на редица близки една до друга богословски дисциплини, които влизат в кръга на Практическото и Нравственото богословие. Това са въпроси на религиозната педагогика, християнската етика, пастирското богословие, социалната работа и мисионерското служение на Църквата, а така също и необходимостта от сътрудничество с други обществени институции и организации при осъществяване на грижата за децата и подрастващите.

Екипът на научно-изследователския проект с ръководител доц. Костадин Нушев включва хабилитирани специалисти от Катедра «Практическо богословие» и докторанти към Катедрата. При осъществяване на различните дейности от изследователската програма на проекта, както и в подготвения семинар, са привлечени и включени представители на Църквата, журналисти, педагози и други специалисти в областта на социалните дейности, а така също и преподаватели и докторанти, работещи в сходни научни дисциплини или професонални направления.

Резултатите от изследователския проект имат за цел да подпомогнат и създаването на нова магистърска програма, в рамките на професиналното направление по теология, която да интегрира по нов начин класическите богословски основи и пастирски постановки на Православието с новите научни насоки в сферата на психо-соицалната грижа за нуждаещите се. Специален акцент в това направление е и сътрудничеството на Църквата с различните държавни и обществени институции, отговорни за провеждане на социалната политика в обществото.

Предпоставка за тази нова перспектива на развитие е и споразумението за сътрудничество между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика, подписано през месец юли 2011 година, което очертава като приоритетни области за партньорство между Църквата и социалните служби на държавата именно грижата за деца и младежи в риск, изграждането на специални приюти, социални програми и нова инфраструктура за подкрепа на нуждаещи се, социално слабите и маргинализирани лица и групи в обществото. Изпълнението на дейностите и насоките на сътрудничество в това споразумение предполагат и активизиране на усилията на Църквата в областта на доброволчеството, укрепване и разширяване на пастирското служение в подкрепа на най-нуждаещите се хора в обществото.

 

 

Последно променен на Четвъртък, 15 Декември 2011 11:55
 
Нова книга
Написано от Андриан Александров   
Събота, 10 Декември 2011 17:40

Излезе от печат новата книга на д-р Клара Стаматова (Тонева), посветена на представата за Иисус Христос в исляма. Книгата разглежда един особено важен за християните въпрос – защо ислямът остава на първичния стадий на религиозния опит и не приема общението между Бога и човека в Иисус Христос.

Едва ли някой би оспорил необходимостта от текстове, които създават по-задълбочено разбиране за исляма, още повече, че неговото присъствие не само в България, но и в Европа, винаги е било сериозно предизвикателство от идеен, идеологически и религиозно-нравствен характер.

Несъмнено съществуващите дълбоки различия в учението, историята и култовата практика на християнството и исляма трябва да бъдат предмет на богословско обсъждане и анализ. Това обаче представлява особена трудност и е свързано със сериозно предизвикателство пред теолозите – как да постигнат такова взаимодействие, което да дава необходимите знания един за друг, без да се налага да „предадат“ своята вяра.

След края на историческото време няма да има нито будизъм, нито индуизъм, нито ислям..., а само Неизразимият, Когото християните ще познаят „лице в лице“. Тогава Този, на Когото са подчинени всички сили, ще се подчини на Онзи, Който Му е всичко подчинил, за да бъде Бог „всичко за всички“ (І Кор 15:28).

Ето защо посланието за Божието самопонизяване, кръстните страдания и доброволно претърпяната смърт на Богочовека Иисус Христос трябва да бъде засвидетелствана пред другите религии и особено пред исляма.

Последно променен на Събота, 19 Май 2012 09:24
 
Благотворителна изложба на картички от деца-сираци
Вторник, 29 Ноември 2011 12:46

В навечерието на предстоящите коледни празници и Рождество Христово доброволците от Енорийски център "Покров Богородичен", заедно с техни приятели и подръжници, организират изложба и базар на ръчно изработени картички от децата, лишени от родителски грижи, с които работят православните доброволци.

На 29.11.2011г. от 14.30 часа на ул. „Московска” 9 в изложбената зала на Представителството на Европейската комисия в Република България, ще се състои откриването на изложбата-базар под мотото „Стани приятел”.

На нея деца, лишени от родителски грижи, които живеят в с. Доганово, гр. Враца и гр. София, ще представят поздравителни коледни картички, които са рисували и изработвали заедно с доброволците на Енорийски център при храм „Покров Богородичен”.

Доброволческата инициатива на Енорийския център е носочена към оказване на духовна и социална подкрепа за децата от социални институции чрез насърчаване на техните художествени изява и развиване на детското творчество.

На откриването на изложбата, ще имате възможност да се срещнете лично с малките художници!

По време на изложбата, която продължава от 29.11 до 23.12, всеки ще може да разгледа и да си купи от уникалните, ръчно изработени картички, с които да отправи благопожелания към своите близки и приятели за светлия християнски празник Рождество Христово.

Заповядайте!

Последно променен на Събота, 19 Май 2012 09:24
 
курс по жестомимичен език
Написано от Андриан Александров   
Вторник, 04 Октомври 2011 23:28

 

От тази учебна година се открива нов курс за изучаване на жестомимичен език за всички студенти на Софийския Университет, редовна форма на обучение от образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Курсът ще се провежда в сградата на Богословския факултет и е с продължителност две учебни години (4 семестъра) като носи по 2,5 кредита на семестър. След полагане на изпит студентите придобиват квалификация „преводач жестомимичен език – І ниво”.

Презентацията на курса ще се състои на 12 октомври (вторник) от 17ч. в Богословски факултет, етаж 3, аудитория 9.

За повече информация: 0897 912 719, Силвана Павлова - лектор

 

Последно променен на Вторник, 04 Октомври 2011 23:30
 
ХІХ Международен конгрес по Православна духовност в Бозе
Четвъртък, 01 Септември 2011 12:44

От 7 до 10 септември 2011 година в Монастеро ди Бозе, Северна Италия, съвместно с представители на поместните православни църкви се провежда ежегодния Международен конгрес по Православна духовност. Инициативата е на монашеското братство на манастира, което начело със своя приор Енцо Бианки, организира всяка година в началото на септември този авторитетен научен и богословски форум.

Темата на тазгодишния конгрес е „Словото Божие в духовния живот”. Основният фокус на богословските дискусии е традицията на т.нар. „духовно тълкуване” на Свещеното Писание, която е силно застъпена в богословието на светите отци и присъства неразривно в основите на Православната духовност. Знаем, че още в живота и Преданието на Древната църква в Свещеното Писание се търси преди всичко дълбокия духовен смисъл, а екзегетиката на свещените текстове не се ограничава само до буквалния или исторически смисъл. Отвъд буквата и текста на Писанието е Словото Божие, което се разкрива чрез боговдъхновеността на библейските автори и става достъпно за вярващите чрез благодатта на Светия Дух. Традицията за духовното или анагогично тълкуване на Свещеното Писание, което възвежда ума на четящия или слушащия Словото Божие от буквата към съкровения духовен и мистичен смисъл, е свързана в Православната духовност с пътя на очистването на сърцето и духовно-мистичното значение на молитвата. Ето защо в учението на големите църковни отци на Изток и на Запад темата за Словото Божие е неразривно свързана с духовно-нравствения живот на християните и с аскетичната практика. В Православната традиция това интегрално богословско наследство може да се открие при представителите на Александрийската школа, прецизирано и очистено от крайностите на алегоризма в творенията на св. Атанасий Великии. То присъства и в богословието на Кападокийските отци и често се свързва с учението на св. Максим Изповедник и другите големи духовни учители и наставници на монашеството на Изток. На Запад това направление в библейската екзегетика и мистическо богословие е било застъпвано от св. Амвросий Медиолански и блаж. Августин. Известно е значението на екзегетическия метод на св. Амвросий за обръщането на младия Августин от манихейството, което е описано в неговите "Изповеди".

Последно променен на Събота, 19 Май 2012 09:24
продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 11